Qiftiyah, Maratul, and Sandriansyah Sandriansyah. “Manajemen Sarana Dan Prasarana Di MI Qurrota A’yun Sleman”. Jurnal DIDIKA: Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar, vol. 6, no. 1, June 2020, pp. 127-38, doi:10.29408/didika.v6i1.2075.