Patandean, Rei, Rasyidah Jalil, Saman Saman, and Irsan Kahar. 2023. “Perbandingan Program Latihan Pada Klub Sepak Bola Kabupaten Kolaka Utara Dan Kota Palopo”. Jurnal Porkes 6 (2):769-80. https://doi.org/10.29408/porkes.v6i2.21327.