Patandean, R. (2023) “Perbandingan program latihan pada klub sepak bola kabupaten kolaka utara dan kota palopo”, Jurnal Porkes, 6(2), pp. 769–780. doi: 10.29408/porkes.v6i2.21327.