AZIMA, Pauzan; NURSALY, Baiq Rismarini; MUTTAQIN, Zainul. Analisis Serat Jatiswara dalam Acara Nyunatan di Desa Lendang Nangka Kecematan Masbagik Lombok Timur: Kajian Hermeneutika Gadamer. SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 477–500, 2023. DOI: 10.29408/sbs.v6i2.21344. Disponível em: https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/sbs/article/view/21344. Acesso em: 21 may. 2024.