Azima, Pauzan, et al. “Analisis Serat Jatiswara Dalam Acara Nyunatan Di Desa Lendang Nangka Kecematan Masbagik Lombok Timur: Kajian Hermeneutika Gadamer”. SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, vol. 6, no. 2, Nov. 2023, pp. 477-00, doi:10.29408/sbs.v6i2.21344.