Azima, Pauzan, Baiq Rismarini Nursaly, and Zainul Muttaqin. “Analisis Serat Jatiswara Dalam Acara Nyunatan Di Desa Lendang Nangka Kecematan Masbagik Lombok Timur: Kajian Hermeneutika Gadamer”. SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 6, no. 2 (November 20, 2023): 477–500. Accessed May 21, 2024. https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/sbs/article/view/21344.